ارائه الگو برای اصلاح یارانه سوخت

//ارائه الگو برای اصلاح یارانه سوخت

این نشست به منظور ارائه طرح «الگویی جدید برای اصلاح یارانه سوخت» و با حضور جمعی از اعضای شبکه سیاستی اقتصاددانان جوان برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای عسگری از اندیشکده اتاق فکر فردا، طرح مذکور را برای حضار ارائه کرد که به تبیین سازوکار واگذاری دارایی‌هایی دولت به عموم مردم و همچنین تخصیص سهمیه مصرف انرژی اختصاص داشت. در ادامه حاضرین در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که مواردی نظیر گستردگی اقدامات اشاره شده و توان محدود نظام اجرایی کشور برای انجام این طرح از اهم موارد مطرح‌شده بود.