اختلال کوید۱۹ در نظام آموزش و پاسخ‌ها

در تلاش برای مهار شیوع همه گیر COVID-19، بیشتر دولت ها در سراسر جهان بطور موقت موسسات آموزشی را  بسته اند. این تعطیلی در سراسر کشورها تقریباً ۷۰ درصد از جمعیت دانشجویی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در چندین کشور دیگر تعطیلات محلی را تحت تأثیر قرار داده که میلیون ها زبان آموز دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.

یونسکو از کشورها در تلاش برای کاهش تأثیر فوری تعطیلی مدارس، به ویژه برای جوامع آسیب پذیر و محروم، حمایت و از طریق آموزش از راه دور ، تداوم آموزش را برای همه تسهیل می کند. این سازمان اکنون پلتفرمی را بوجود آورده است و وضعیت کشورها را به لحاظ تعطیلی مدارس مشخص نموده است.  جهت اطلاع از آمار دقیق تر  به این وب سایت مراجعه نمایید.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع