آرشیو رویدادهای پژوهشکده سیاست‎گذاری

/آرشیو رویدادهای پژوهشکده سیاست‎گذاری
  • برگزاری سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
  • گذشته، حال و آینده ی آزمایش‌های میدانی در سیاستگذاری عمومی
  • برگزاری نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصی‏ل‎کرده
  • روش‌های اجرای پروژه‌های زیرساختی وخدماتی – عمومی
  • در قلمرو پادشاهی عجایب؛ تجربه‌های زندگی یک توسعه‌چی در کامبوج
  • دسترسی به آموزش و نرخ آن و بازدهی در ایران
  • آشنایی با آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی