آرشیو اخبار پژوهشکده سیاست‎گذاری

/آرشیو اخبار پژوهشکده سیاست‎گذاری
  • مهاجرت پدیده‌ای خاکستری است
  • ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق اصفهان
  • افتتاح مرکز نوآوری و فناوری در منطقه آزاد ماکو به دست ریاست محترم جمهور
  • تدوین سیاست‌های توسعه فناورانه کشت گلخانه‌ای در منطقه آزاد ماکو
  • تاسیس اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو (تمام)
  • تاسیس رشته کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری علم و فناوری